Ekstern Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Kjærgaard & Kjærsgaard Distribution A/S er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Kjærgaard & Kjærsgaard Distribution A/S
Vævergangen 18E, 2690 Karlslunde
CVR-nr.: 30497880
Telefon: 46154635
E-mailadresse: kontakt@kk-distribution.com

Formålet med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formål: Personaleadministration.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Vi behandler alene de oplysninger, som du selv sender til os sammen med din ansøgning, det vil sige almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, tidligere ansættelsesforhold, uddannelse m.v. Hvis du sender andre oplysninger til os, vil vi også behandle dem.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Når du sender os en ansøgning, giver du samtidig samtykke til, at vi kan behandle de oplysninger, som du sender til os. Vores ret til at behandle oplysningerne sker derfor i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Vi indsamler ikke data hos tredjemand, men alene de oplysninger, som du selv sender til os sammen med din ansøgning.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Personaleadministration.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Vi behandler alene de oplysninger, som du selv sender til os sammen med din ansøgning, det vil sige almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, tidligere ansættelsesforhold, uddannelse m.v. Hvis du sender andre oplysninger til os, vil vi også behandle dem.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Når du sender os en ansøgning, giver du samtidig samtykke til, at vi kan behandle de oplysninger, som du sender til os. Vores ret til at behandle oplysningerne sker derfor i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Vi indsamler ikke data hos tredjemand, men alene de oplysninger, som du selv sender til os sammen med din ansøgning.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år.

Hvis du er kunde eller leverandør hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Indsamling af data om kontaktpersoner hos kunder og leverandører sker med henblik på at kunne leve op til de lovgivningsmæssige og kontraktlige forpligtigelser.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Vi indsamler ikke data hos tredjemand, men alene de data, vi modtager direkte fra kontaktpersoner hos kunder og leverandører.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Når vi modtager data fra kontaktpersoner, giver du samtidig samtykke til, at vi kan behandle de oplysninger, som du sender til os. Vores ret til at behandle oplysningerne sker derfor i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Vi indsamler ikke data hos tredjemand, men alene de oplysninger, som vi modtager direkte fra kontaktpersoner hos kunder og leverandører.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år.

Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på http://www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på http://www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er første version af Kjærgaard & Kjærsgaard Distribution A/S’ persondatapolitik skrevet 8. maj 2018.

Hent vores persondatapolitik